AKTUALNOŚCI

Red Parrot Academy to szkoła językowa "na szóstkę" dla Uczniów, którzy chcą:

  1. realizować rozszerzony program nauczania j. angielskiego
  2. bardzo dobrze przygotować się do egzaminów

  3. współpracować z rówieśnikami w małej grupie od 3 do 6 osób
  4. nie tracić czasu na dojazdy na zajęcia (2 minuty od SP2)
  5. oglądać filmy, grać w gry i śpiewać w j.angielskim w ramach prac domowych

  6. rozwijać swoje umiejętności z j.angielskiego w komfortowych warunkach


Drodzy Uczniowie i Rodzice,

proszę o zgłaszanie chęci kontynuacji uczenia lub zapisania nowych Uczniów

poprzez zakładkę KONTAKT I ZAPISY                      lub wysłanie SMS-a na numer +48 510 966 910.


Zakres nauczania w r.szk 2020/21:

  • szkoła podstawowa kl.0-8 (egzamin ósmoklasisty)
  • szkoła średnia kl.1-4 (matura)
  • naucznie dorosłych

Formy nauczania: zajęcia stacjonarne, online lub mix ( stacjonarne i online)


Wszystkim życzę cudownych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! :-)Tematyka zajęć online


Tydzień 16.03-20.03.2020

Klasa 8 - Exam Skills Work

Klasa 6 - What a tragedy! Past Perfect  Simple / Imagine that!

Klasa 5 - Where I live / Round-up

Klasa 4 - You are what you eat

Klasa 3 - Past simple / Where were you yesterday?

Klasa 2 -  Whose jacket is this?/ My, your, his, her/ Clothes


Tydzień 23.03-27.03.2020

Klasa 8 - Social Issues 

Klasa 6 - Round-up / Give me a call

Klasa 5 – Computer world /  What the future holds

Klasa 4 - Food facts

Klasa 3 - Present Simple/Past Simple

Klasa 2 - Traditional clothes / Having fun

Klasa 1 - Under, on, in / Snow White / Where is my shirt?

Klasa 0 - Means of transpot

 

Tydzień  30.03-04.04.2020

Klasa 8 - Spójniki, synonimy, przyimki, czasowniki złożone

Klasa 6 - Fitness and fun

Klasa 5 - Make a difference

Klasa 4 - Three square meals  

Klasa 3 - What's the time? / Where are you from?

Klasa 2 - I am having fun in the sun.  Present Continuous

Klasa 1 - under/ on/ in / There is a pet shop in my town.

Klasa 0 - I like apples. I don' like bananas. 

 

Tydzień  06.04-10.04.2020

Klasa 8 - Zdania okolicznikowe, czasowniki i rzeczowniki złożone, f. językowe

Klasa 6 - Marvellous machines /Keep it green!

Klasa 5 - Protect the animals /I'm looking forward to it!

Klasa 4 - Party time! Celebrations around the world, Song

Klasa 3 – What’s your nationality? / What’s your job?

Klasa 2 – What’s the time? / Gingerbread man / Present Continuous

Klasa 1 – He is thin. She is short. Numbers 10 – 15. Easter bunny

Klasa 0 – This is a yellow jacket. These are blue jeans. Easter basket


Tydzień  13.04-17.04.2020

Klasa 8 - Funkcje językowe, Grammar Revision

Klasa 6 - Keep it green!

Klasa 5 - Round-up 

Klasa 4 - Were you scared? Past Simple (to be)

Klasa 3 – Past Simple - czasowniki regularne - zdania twierdzące, pytające i przeczące.

Klasa 2 – Present Continuous vs. Present Simple -  We are playing basketball now. We often play basketball.

Klasa 1 – What are these? They are teddy-bears. What colour are they? They are white. - Liczba mnoga rzeczowników

Klasa 0 – A rabbit can jump! I can draw! 


Tydzień  20.04-24.04.2020

Klasa 8 -  Culture - Northern Ireland, New Zeland and the EU

Klasa 6 - Can you live withot it?

Klasa 5 - Round-up / What's on?

Klasa 4 - Dear Diary

Klasa 3 – Past Simple - czasowniki nieregularne - zdania twierdzące, pytające i przeczące.

Klasa 2 – Present Continuous vs. Present Simple 

Klasa 1 – Have you got big eyes?  Has it got a long tail?

Klasa 0 – A parrot can talk. A bird can fly.


Tydzień  27.04-30.04.2020

Klasa 8 -  Zadania egzaminacyjne: funkcje językowe, rozumienie tekstów pisanych

Klasa 6 - What's up there?

Klasa 5 - Being in a band.

Klasa 4 - What happened?

Klasa 3 – Past Simple - czasowniki nieregularne - zdania twierdzące, pytające i przeczące.

Klasa 2 – Czasownik modalny can - zdania twierdzące, pytające i przeczące.

Klasa 1 – My favourite food. I like pasta. I don't like beans.

Klasa 0 – Grow a plant.


Tydzień  04.05-08.05.2020

Klasa 8 -  Zadania egzaminacyjne: funkcje językowe, rozumienie tekstów pisanych

Klasa 6 - A night out

Klasa 5 - Dream teams

Klasa 4 - Past Simple Negative

Klasa 3 –  The world around us

Klasa 2 – Mrs Clark is exercising. Tom throws the ball. Present Continuous vs Present Simple

Klasa 1 – The book is on the table. The trousers are in the wardrobe. The cat is under the chair.

Klasa 0 – Let's go camping!


Tydzień  11.05-15.05.2020

Klasa 8 -  Egzamin 1, rozumienie ze słuchu

Klasa 6 - Round-up

Klasa 5 - Round-up

Klasa 4 - A great film

Klasa 3 – Solar system

Klasa 2 – Grammar and vocabulary 2- Revision , Imperative

Klasa 1 – Grammar and vocabulary 1  

Klasa 0 – Let's go camping! Revision. Intro to Get Smart 1.


Tydzień  18.05-22.05.2020

Klasa 8 -  Egzamin 2 i 3, e-mail, blog, rozumienie ze słuchu

Klasa 6 -  DIY

Klasa 5 - Messages :-) Let's go shopping / too, enough

Klasa 4 - A day to remember

Klasa 3 –  Grammar and vocabulary 

Klasa 2 – Grammar and vocabulary

Klasa 1 – Grammar and vocabulary 

Klasa 0 – Shapes, numbers, How are you? Stand up, sit down, show me your pencil, ...


Tydzień  25.05-29.05.2020

Klasa 8 - Egzamin 4, 5

Klasa 6 - A friend in need, Conditional Sentences, Helping out

Klasa 5 -  much, many / possessive adjectives and pronouns/ teen problems

Klasa 4 - On the move / to be going to

Klasa 3 – Grammar and vocabulary revision

Klasa 2 – Grammar and vocabulary revision

Klasa 1 – Grammar and vocabulary revision

Klasa 0 – Vocabulary revision


Tydzień  01.06-05.06.2020

Klasa 8 -  Grammar, 

Klasa 6 - Wish + Past Simple / Good luck! / What an adventure!

Klasa 5 - Teens in headlines / relative pronouns / who which that

Klasa 4 - Going camping / Future will

Klasa 3 – Grammar and vocabulary revision

Klasa 2 – Grammar and vocabulary revision

Klasa 1 – Grammar and vocabulary revision

Klasa 0 – Vocabulary revision


Tydzień  08.06-12.06.2020

Klasa 8 -  Grammar, Egzamin 6, 7

Klasa 6 - A friend in need, Conditional Sentences, Reported Speech

Klasa 5 - Hot off the press /  U can be a star

Klasa 4 - A new experience / Comparative and Superlative forms

Klasa 3 – Grammar and vocabulary revision

Klasa 2 – Grammar and vocabulary revision

Klasa 1 – Grammar and vocabulary revision

Klasa 0 – Vocabulary revision


Tydzień  15.06-19.06.2020

Klasa 8 -  Egzamin 8

Klasa 6 -  Reported Speech, Going abroad, Holidays plans

Klasa 5 -  And the winner is / What a film /Passive

Klasa 4 -  Argentina / On holiday

Klasa 3 –  Games in English

Klasa 2 –  Games in English

Klasa 1 –  Games in English

Klasa 0 –  Games in English

Test Your English


What level are you now?         

What level would you like to be in a year?